O Mnie

W 2006r. Skończyłam Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego – Kierunek Prawo. Aplikację adwokacką odbyłam w Izbie Koszalińsko-Słupskiej pod patronatem Mec. Wojciecha Schmidt i w czerwcu 2011r. złożyłam zawodowy egzamin adwokacki w Gdańsku.

Na mocy Uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy wpisana zostałam na listę adwokatów pod numerem 894.

W toku studiów i aplikacji współpracowałam z wieloma Kancelariami – Kancelarią Radców prawnych „Gratus” s.c, w Sopocie, Kancelarią Prawną „Seneka” w Gdańsku, Kancelarią  Adwokacką Mec. Wojciecha Schmidt w Człuchowie oraz Kancelarią Adwokacką Mec. Katarzyny Adriańczyk w Chojnicach.

Obecnie prowadzę własną Kancelarię Adwokacką zlokalizowaną w Chojnicach przy ul. Młyńskiej 17.
Zakres spraw


Sprawy cywilne

-sporządzanie pism takich jak wnioski, wezwania 
-sporządzanie pism procesowych do sądu, pozwów oraz środków odwoławczych w sprawach cywilnych
- reprezentacja klienta przed sądami   
-udzielanie porad prawnych z zakresu prawa cywilnego
-profesjonalna pomoc prawna w odzyskiwaniu należności z tytułu umów
-kompleksowa obsługa prawna w sprawach roszczeń z tytułu ubezpieczenia przed towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz sądami w zakresie odszkodowania oraz zadosćuczynienia za krzywdę poniesioną w wyniku wypadku,
-pomoc prawna w zakresie ochrony dóbr osobistych

Sprawy karne

– obrona w sprawach karnych na etapie postępowania przygotowawczego oraz przed sądami, sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz subsydiarnych aktów oskarżenia  i reprezentacja pokrzywdzonego w charakterze pełnomocnika procesowego tych sprawach

Sprawy rodzinne

- sporządzanie pozwów o alimenty, o rozwód, separację, ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej i reprezentacja klienta w niniejszych sprawach przed sądem
-sprawy rodzinne i spadkowe

-sporządzanie wniosków o ustalenie przez Sąd kontaktów z dzieckiem, o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej

Sprawy administracyjne

-sporządzanie wniosków w sprawach administracyjnych, odwołań od decyzji administracyjnych oraz skarg do Sądów Administracyjnych (w tym pomoc prawna z zakresu rynku nieruchomości -  naliczania opłat adiacenckich, planistyczynych)

Wstęp

Kancelaria Adwokat Anny Malinowskiej świadczy usługi prawnicze na rzecz firm oraz podmiotów indywidulanych.

Pomoc prawna dla klinetów indywidulanych obejmuje udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych do sądu, reprezentację przed sądami w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych, spadkowych oraz przed organami administracji publicznej i sądami w sprawach adminsitracyjnych.

Kancelaria współpracuje z tłumaczami przysięgłymi i kancelariami prawnopodatkowymi celem zapewnienia profesjonalnej i kompleksowej obsługi klienta.

: << Wstecz Dalej >>
Zakres spraw

Sprawy cywilne

-sporządzanie pism takich jak wnioski, wezwania 
-sporządzanie pism procesowych do sądu, pozwów oraz środków odwoławczych w sprawach cywilnych
- reprezentacja klienta przed sądami   
-udzielanie porad prawnych z zakresu prawa cywilnego
-profesjonalna pomoc prawna w odzyskiwaniu należności z tytułu umów
-kompleksowa obsługa prawna w sprawach roszczeń z tytułu ubezpieczenia przed towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz sądami w zakresie odszkodowania oraz zadosćuczynienia za krzywdę poniesioną w wyniku wypadku,
-pomoc prawna w zakresie ochrony dóbr osobistych

Sprawy karne

– obrona w sprawach karnych na etapie postępowania przygotowawczego oraz przed sądami, sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz subsydiarnych aktów oskarżenia  i reprezentacja pokrzywdzonego w charakterze pełnomocnika procesowego tych sprawach

Zakres spraw


Sprawy rodzinne

- sporządzanie pozwów o alimenty, o rozwód, separację, ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej i reprezentacja klienta w niniejszych sprawach przed sądem
-sprawy rodzinne i spadkowe

-sporządzanie wniosków o ustalenie przez Sąd kontaktów z dzieckiem, o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej

Sprawy administracyjne

-sporządzanie wniosków w sprawach administracyjnych, odwołań od decyzji administracyjnych oraz skarg do Sądów Administracyjnych (w tym pomoc prawna z zakresu rynku nieruchomości -  naliczania opłat adiacenckich, planistyczynych)

Kontakt

od pon. do pt. od 9 - 15

Kancelaria Adwokacka
Anna Malinowska
Adwokat

ul. Młyńska 17
89-600 Chojnice

Tel: 600 778 736
e-mail: anna.malinowska@op.pl

Możliwość umówienia się na spotkanie poza godzinami pracy kancelarii oraz w weekendy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Anna Malinowska   ul. Młyńska 17   89-600 Chojnice     Tel: 600 778 736   e-mail: anna.malinowska@op.pl